Boży Projekt to pierwsza część studium biblijnego dla kobiet z serii Kobiety Słowa. W tej części poznajemy Boga od samego początku, czyli wspólnie, w kobiecym towarzystwie czytamy Księgę Rodzaju i przypominamy sobie wiele cennych prawd biblijnych. Staramy się patrzeć na wydarzenia ze Starego Testamentu przez pryzmat tego co wydarzyło się w Nowym Testamencie – i odwrotnie – historie zapisane w Starym Testamencie pogłębiają nasze zrozumienie prawd z Nowego Testamentu. Słowa z 2 Tym.3:16 mówią, że „całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości”, dlatego ważne jest, abyśmy dobrze znały obie części Biblii (Starą i Nową).


Do każdej części spotkań z serii Kobiety Słowa przygotowany jest przewodnik z którego możesz korzystać klikając w przycisk „Pobierz przewodnik”. 

Boży projekt
materiały ze spotkań

WPROWADZENIE

TEMAT 1 CZĘŚĆ 1

TEMAT 1 CZĘŚĆ 2

TEMAT 2 CZĘŚĆ 1

TEMAT 2 CZĘŚĆ 2

TEMAT 3

TEMAT 4

TEMAT 5

TEMAT 6

TEMAT 7