Czy mamy jeszcze czas, żeby codziennie czytać Biblię, rozmyślać o przeczytanych słowach i modlić się? Gdy temat poruszany jest w naszym kobiecym gronie, najczęściej w odpowiedzi na takie pytanie wysuwają się długie listy obowiązków domowych, zawodowych, związanych ze służbami w Kościele oraz innych zajęć. Czasami też padają argumenty mało przekonywujące, które w rzeczy samej trzeba nazwać po prostu wymówkami: mam małe dzieci, poczekam aż dorosną, nie lubię czytać, nie rozumiem co czytam, przeczytałam już wszystko i nie ma sensu znowu czytać, wolę jak inni mi tłumaczą, zasypiam po 5 wersetach, etc.

Czas sam się nie znajdzie. To my decydujemy czy go znajdziemy i jak go wykorzystamy. Czy można nie czytać Biblii codziennie? Można. Pytanie tylko, jak długo można tego nie robić i jakie będą tego konsekwencje?

Ostatnio rodzinnie czytaliśmy fragment z Księgi Wyjścia 15.22-24. Mojżesz wraz z ludem przeszli właśnie przez Morze Czerwone i po 3 dniach wędrówki po pustyni znaleźli się miejscu gdzie nie było wody. Lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi. Wystarczyły 3 dni, aby ludzie zapomnieli co zrobił dla nich Bóg. Człowiek ma krótką pamięć i jest to jeden z powodów dla których powinnyśmy dać o codzienny kontakt z Bożym Słowem, bo możemy zapomnieć o Bożej dobroci wobec nas. Również Paweł w liście do Filipian napisał: „pisać do was o tym samym mnie nie męczy, a dla was jest bezpieczne” Flp.3.1.

Wiele z nas, żałuje lat bez codziennej świeżej porcji Słowa Bożego oraz tego, że zrobiłyśmy z Biblii dodatek do naszego życia.

Do miłości nie wolno nikogo zmuszać. Jeśli mówimy, że kochamy Boga, to powinnyśmy znaleźć czas, aby codziennie z Nim poważnie porozmawiać. Nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy.

Poniżej kilka refleksji dotyczących tego co to jest „Cichy Czas z Bogiem”.

Wszyscy ludzie, którzy szczerze kochają Boga powinni pielęgnować silną i żywą społeczność z Nim. Bardzo ważną częścią takiej społeczności jest właśnie „Cichy Czas z Bogiem.”

„Cichy czas” to czas spędzany każdego dnia z Bogiem. Chociaż Biblia nie zawiera tego określenia, to jednak mówi, że Bóg chce, abyśmy wyznaczali sobie czas na społeczność z Nim.

O Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam (…)
Ps. 5:4

Dlaczego Cichy Czas jest ważny?

Czas „sam na sam z Bogiem” jest ważny dla naszego duchowego wzrostu i życia:

Zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chrystusa.
Efez. 4:15

Jeśli chcemy być naśladowcami Jezusa, jeśli chcemy naszymi słowami i zachowaniem przypominać Jego, powinnyśmy tak często jak to możliwe rozmyślać nad tym, co tak naprawdę zrobił dla nas Bóg w Chrystusie. Najlepiej jest to robić przez czytanie Biblii połączone z modlitwą. Paweł w liście do Efezjan zachęca do naśladowania Chrystusa przede wszystkim ludzi, którzy należą do Kościoła. Bo przecież Chrystus jest Głową Kościoła. Dlatego powinnyśmy w naszych domach i wspólnotach utrzymywać między sobą pokój, jednomyślności, wychodzić sobie na przeciw, okazywać sobie miłość i cierpliwość. Trudno jest osiągnąć takie postawy, jeśli w tygodniu, nie mamy osobistej relacji z Bogiem opartej na modlitwie i rozumieniu Jego Słowa

W naturalnym życiu istnieją pewne nawyki. Od ich przestrzegania lub zaniedbywania zależy nasze fizyczne zdrowie i dobre samopoczucie. Jak to powszechnie mówi się: „Jesteś tym co jesz.” Podobnie jest z życiem duchowym. Nasz wewnętrzny człowiek również potrzebuje pielęgnacji i „higieny”. Duchowe życie może być pielęgnowane lub zaniedbywane. Poniżej słowa z listu Pawła do Koryntian o tym, jakie są skutki, gdy „nie odżywiamy się” duchowo.

Nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni
i nie postępujecie po ludzku?
1 Kor. 3.1-3

Bardzo często kobieta, która nie czyta samodzielnie Biblii i nie dba o swój czas z Bogiem, żyje wiarą innych ludzi – męża, pastora, starszego zboru, przyjaciółki, córki, syna. Zna różne wersety biblijne i przytakuje, gdy są prowadzone rozmowy na temat Boga, ale gdy ktoś zada jej pytanie „W co ty tak naprawdę wierzysz?”, często nie wie co odpowiedzieć lub wycofuje się z rozmowy. I nie ma się czemu dziwić. Brak osobistej, codziennej relacji z Chrystusem powoduje, że po prostu nie mamy czym się dzielić i o czym rozmawiać.

Kiedy i Jak spędzać Cichy Czas?

Wiele chrześcijanek mówi, że na cichy czas z Bogiem najlepiej nadaje się poranek.

Lecz ja, Panie, do ciebie wołam,
a rankiem wita cię modlitwa moja.

Wstaję przed świtem i wołam o pomoc: Oczekuję na słowo twoje. Budzę się, zanim zaświta,
aby rozmyślać nad słowem twoim.
Ps.88.14; Ps.119.147-148

Także Jezus wstawał wczesnym rankiem, aby spędzać czas ze Swoim Niebiańskim Ojcem.

A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał,
wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił.
Mat.1.35

Poza oczywistą koniecznością pielęgnowania własnej więzi z Bogiem, karmieniem się Słowem Bożym dla siły i wzrostu duchowego oraz osobistym poznawaniem Pana Jezusa, jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego powinnyśmy zorganizować swój „Cichy Czas z Bogiem”. Tym powodem są nasze dzieci.

Jak chcemy przekonać nasze dzieci, że Bóg jest dla nas najważniejszy jeżeli same nie dbamy o relację z Nim?

Jak możemy mówić, że kochamy Boga, gdy tak naprawdę rzadko spędzamy z Nim „sam na sam” choćby 10 minut?

Można dużo dzieciom mówić o tym, że powinny modlić się i czytać Biblię. Jeśli jednak dzieci nie zobaczą najpierw tego w naszym życiu, to daremny nasz trud. Biblia wyraźnie nazywa taką postawę – to jest obłuda. Nasze dzieci szybko zorientują się, że rodzicie są nie prawdziwi (od innych wymagają, a sami tego nie robią) i w przyszłości, będzie nam trudno przekonać je, aby dbały o swoją relację z Bogiem.

Szczęśliwe jest to dziecko, któremu udało się zobaczyć rodziców modlących się lub widzieć swoją mamę i tatę, którzy wstają wcześniej lub wyznaczają regularnie czas na spotkanie z Panem.

Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej.
5 M 6:4-6

Pokaż swojej rodzinie, że kochasz Boga i znajdź czas na „Cichy Czas z Bogiem”.

Kilka pomysłów jak zorganizować „Cichy Czas z Bogiem”

  • Zanim siądziesz do czytania Biblii, wybierz fragment Słowa Bożego – list, księga, ewangelia – który będziesz czytać przez następne dni.

  • Czytaj ze zrozumieniem – możesz zmarnować czas czytając i nie rozumiejąc co czytasz. Załóż zeszyt w którym będziesz zapisywać myśli lub pytania, które pojawią się w trakcie czytania.

  • Unikaj planów czytania Biblii, które powodują, że czytamy Biblię po to tylko, aby odhaczyć zaplanowany na dany dzień zestaw wersetów.

  • Załóż swój „zeszyt modlitw” lub „zeszyt Bożego prowadzenia”, w którym możesz zapisywać Boże cuda w swoim życiu i rodzinie.

  • Jeśli masz mało czasu, aby czytać Biblię, słuchaj Biblię w wersji audio.