W większości w tym miejscu znajdują się informacje o autorze strony i celu w jakim strona powstała. I tak będzie również w przypadku strony ZA NIM, tylko może inaczej niż zwykle to bywa.

O NIM napisać kilka zdań, to zaprawdę, zaprawdę rzecz niemożliwa. Inspiracją wszystkiego co można zobaczyć lub przeczytać na stronie, jest Pan Bóg. Ten, który był, jest i będzie. Bóg który dał ludziom swoje Słowo, po to abyśmy mogli dowiedzieć się prawdy o Nim i o człowieku.

Ponad 2 tys. lat temu świat zaczął liczyć czas od pewnego wydarzenia – od narodzin pewnej Osoby. Życie tej osoby i śmierć, zapowiedziane zostały na wiele tysięcy lat wcześniej w Biblii i te zapowiedzi wypełniły się w 100%. On jest tym obiecanym, Mesjaszem, Bogiem który przyszedł w ludzkim ciele na tą ziemię, aby osobiście uwolnić człowieka od grzechu i dać mu nowe życie z Bogiem. Jezus, bo O NIM mowa, jest jedynym Bogiem, za którym warto iść, aby odzyskać prawdziwe życie.

W przeciągu ostatnich 20 lat osobiście przekonałam się o tym nie jeden raz. Zapraszam do przeczytania mojej historii.

W większości w tym miejscu znajdują się informacje o autorze strony i celu w jakim strona powstała. I tak będzie również w przypadku strony ZA NIM, tylko może inaczej niż zwykle to bywa.

O NIM napisać kilka zdań, to zaprawdę, zaprawdę rzecz niemożliwa. Inspiracją wszystkiego co można zobaczyć lub przeczytać na stronie, jest Pan Bóg. Ten, który był, jest i będzie. Bóg który dał ludziom swoje Słowo, po to abyśmy mogli dowiedzieć się prawdy o Nim i o człowieku.

Ponad 2 tys. lat temu świat zaczął liczyć czas od pewnego wydarzenia – od narodzin pewnej Osoby. Życie tej osoby i śmierć, zapowiedziane zostały na wiele tysięcy lat wcześniej w Biblii i te zapowiedzi wypełniły się w 100%. On jest tym obiecanym, Mesjaszem, Bogiem który przyszedł w ludzkim ciele na tą ziemię, aby osobiście uwolnić człowieka od grzechu i dać mu nowe życie z Bogiem. Jezus, bo O NIM mowa, jest jedynym Bogiem, za którym warto iść, aby odzyskać prawdziwe życie.

W przeciągu ostatnich 20 lat osobiście przekonałam się o tym nie jeden raz. Zapraszam do przeczytania mojej historii.

Za Nim –
Biblijne Prawdy

W największym skrócie strona ZA NIM kieruje się m.in. taki biblijnymi prawdami:

  • Biblia, Pismo Święte, tj. 66 ksiąg Starego i Nowego testamentu jest natchnionym, jedynym, nieomylnym i autorytatywnym Słowem samego Boga, spisanym przez ludzi z Bożej inspiracji. Słowo to stanowi wystarczającą normę dla wiary i życia każdego człowieka .

  • Jest jeden niepodzielny, święty, odwiecznie istniejący w trzech Osobach Bóg: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.

  • Pan Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem; przyszedł od Ojca na ten świat jako poczęty z Ducha Świętego, żył bezgrzesznym życiem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, i przyjdzie ponownie jak obiecał.

  • Człowiek jest upadłym stworzeniem, tj. utracił swoją niewinność przed Bogiem, posiada skażoną grzechem naturę i świadomie żyje w buncie przeciwko Bogu – jest grzesznikiem. W tym stanie człowiek nie tylko nie ma szansy na jakąkolwiek relację ze świętym Bogiem, ale czeka go również sprawiedliwy sąd i wieczne oddalenie od Boga.

  • Jako, że człowiek sam nie ma możliwości odzyskać swojej niewinności przed Bogiem przez uczynki, słowa, czy jakiekolwiek inne ludzkie zabiegi, Bożym planem był ratunek człowieka. Bóg zaplanował ten ratunek, sam go wykonał przez swojego Syna, a także sam o nim opowiedział w Słowie Bożym.

  • Jedynym sposobem uzyskania przebaczenia grzechów jest zrozumienie swojego grzesznego stanu wobec Boga, osobiste przyjęcie ofiary i dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu jako zastępczej i wystarczającej zapłaty za grzechy oraz przyjęcie Go jako Pana. Każdy, kto wierzy i przyjmuje Chrystusa jako Zbawiciela, staje się odbiorcą Bożego Ducha Świętego, a Bóg dokonuje w nim wewnętrznej przemiany – narodzenia na nowo.

  • Bóg chce, aby każdy kto zostało narodzony na nowo, zmieniał swoje życie i upodabniał się do Jezusa w słowach, myślach i uczynkach. Ten proces nazywany jest przez Biblię uświęcaniem, i trwa do końca życia odrodzonego człowieka na ziemi. Nowonarodzony człowiek z miłości do Boga chce żyć tak, żeby Jemu się podobać – iść ZA NIM.

  • Każdemu, kto narodził się na nowo, Bóg gwarantuje życie wieczne – w nowym, zmienionym ciele, podobnym do ciała Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. Bóg zapowiada i przestrzega pozostałych ludzi, że w stanie niepojednania z Bogiem, przyjdzie im ponieść wieczną karę, a z tego stanu nie będzie wyjścia.

„Zanim wydarzy się to wszystko co Pan Bóg nam obiecał w Swoim Słowie, to póki co jesteśmy w drodze i różne rzeczy nas spotykają – często takie, których nie chcielibyśmy przeżywać – i wiele zależy jaka będzie nasza postawa: czy się obrazimy na Boga, na ludzi, czy będziemy narzekać, czy po prostu otrzemy łzy i pójdziemy dalej ZA NIM. Biblia zachęca nas do tego, że tylko ZA NIM warto iść.”

JOANNA RZYCZNIOK