Biblijne spotkania z serii
„Kobiety Słowa”
to kobieca inicjatywa, której głównym celem jest poznawanie Boga przez Biblię.

Kobiety słowa

WYBIERZ TEMAT

BOŻY PROJEKT

BOŻE WYZWOLENIE

W kobiecym gronie, czytamy Biblię i poznajemy prawdziwe historie ludzi oraz rodzin zapisane w kolejnych księgach Biblii. Wspólnie odkrywamy Boży plan wobec człowieka i rolę jaką mają kobiety w tym planie. Obecnie dostępne są dwa tematy: „Boży Projekt” oraz „Boże Wyzwolenie”. Temat drugi jest przedmiotem aktualnych spotkań kobiecych. Jeśli chcesz zapoznać się z materiałami dedykowanymi do któregoś z tematów, kliknij powyżej okładkę z tytułem tematu.
W czasie spotkań rozmawiamy m.in. na takie tematy jak:

  • rola kobiety, żony

  • czym jest małżeństwo i czy na pewno jest ono najważniejsze?

  • jaki wpływ ma na nas otaczająca kultura i czy my mamy na nią jakiś wpływ?

  • czym jest prawdziwe zaufanie Bogu?

  • jak słyszeć Boży głos w swoim życiu?

  • dlaczego czasami czujemy się gorsze od innych?

  • gdzie kłamstwo ma swój początek i jak się nie dać nabrać na puste obietnice,

  • czym jest przebaczenie

  • jak reagujemy na życiowe problemy

  • kilka słów o słowach, czyli modlitwa w życiu kobiety

Spotkania, to również okazja do podzielenia się tym co przeżywamy na codzień, usłyszenia o tym jak Bóg działa w życiu innych ludzi lub nawiązania nowych znajomości. Spotykamy się systematycznie raz w miesiącu w różnych miejscach. Spotkania są dobrowolne i wolne od jakichkolwiek opłat.

Nie ma listy obecności ani zapisów :)

Jeśli jesteś kobietą, która kocha Boże Słowo albo znajdujesz się w takim miejscu swojego życia, że szukasz Boga, skontaktuj się lub przyjdź na najbliższe spotkanie.

Do zobaczenia.