W Ew.Łukasza 10.25-26 można przeczytać rozmowę między uczonym w prawie a Jezusem.
„A oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A on powiedział do niego: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”
No właśnie – jak czytasz Biblię ? – czyli co wiesz o Bogu i człowieku na podstawie Biblii, albo inaczej: sprawdź swoje przekonania i poglądy, szukając odpowiedzi w Bożym Słowie. Takiej rady udzielił Jezus uczonemu, a z rady tej skorzystało już wielu ludzi, którzy naprawdę chcą żyć wiecznie z Bogiem.
Jeśli:

  • czytasz Biblię, ale nie rozumiesz co czytasz

  • chcesz zacząć czytać Biblię i nie wiesz jak to zrobić

  • czytasz Biblię i wydaje Ci się, że już wszystko wiesz

  • nie czytasz Biblii, ale jesteś w takiej sytuacji, że tylko Bóg tej Księgi może Ci pomóc

Przyjdź na nasze studium biblijne.

Co dwa tygodnie w rodzinnej atmosferze – jeśli masz dzieci, męża, żonę, koniecznie ich zabierz – spotykamy się, żeby wspólnie czytać Biblię.

Obecnie czytamy Ewangelię Łukasza.

Czekamy na Ciebie. Wstęp wolny :)

Spotykamy się w budynku Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach, ul. Szeroka 54c