Księga Wyjścia to druga księga Biblii, którą przypominamy sobie podczas biblijnych spotkań kobiet. Spotkania z serii „Kobiety Słowa-Księga Wyjścia” odbywają się na bieżąco, dlatego wszystkie materiały (video i pdf) będą systematycznie uzupełniane.

Boże Wyzwolenie

materiały ze spotkań

WPROWADZENIE

TEMAT 1
Rozdziały 1-2
Boży Sługa
Uratowany&Doświadczony

TEMAT 2
Rozdziały 3-4
Boży Sługa
Wezwany & Wyposażony

TEMAT 3
Rozdziały 5-6
Boża Służba
Trudniej niż się spodziewamy

TEMAT 4
Rozdziały 7-10
Poznacie,
że ja JESTEM PANEM”

TEMAT 5
Rozdziały 11-13
Uratowani
przez krew Baranka

TEMAT 6
Rozdziały 14-15
Wyzwolenie zakończone – Początek podróży